سمعک کاشت استخوانی BAHA : بیشتر از 35 سال می گذرد که مردم تمام دنیا برای بهتر شنیدن و ارتباط موثرتر با اطرافیان خود از BAHA استفاده می کنند. در بیمارانی که به علت ناهنجاری در سیستم گوش خارجی و میانی آن ها، رسیدن صدا به گوش داخلی (حلزون) مختل شده است سمعک BAHA مشکل دریافت و درک صدا در این بیماران را حل می کند. البته در بیماران با کم شنوایی یک طرفه هم این نوع سمعک کاشتی می تواند علاوه بر حل مشکل درک صدا، مشکل جهت یابی آنها را نیز حل کند.
نحوه عملکرد : دو نوع از سیستم BAHA با نام های BAHA Connect و BAHA Attract وجود دارد که در نوع BAHA Connect پروتز به طور مستقیم از طریق ایمپلنت به استخوان وصل می شود اما در نوع BAHA Attract پروتز از طریق یک آهنربا به ایمپلنت کاشت شده وصل می شود که این نوع سیستم به علت عدم ارتباط مستقیم بین استخوان سر و فضای بیرون بسیار مورد قبول بیماران و متخصصین قرار گرفته است که در شکل زیر نشان داده شده است.
در سیستم های BAHA امواج آکوستیکی صدا توسط پروتز خارجی دریافت می شود و به ارتعاش تبدیل می شوند و این ارتعاشات از طریق راه استخوانی به حلزون می رسند و سبب دریافت صدا می شوند.