کاشت حلزون : برای بیماران با کم شنوایی شدید تا عمیق به علت وجود مناطق مرده در حلزون امکان تقویت مطلوب به وسیله سمعک در این بیماران وجود ندارد و در درک صدا بخصوص در نویز مشکلات فراوانی دارند، ازاینرو برای این بیماران کاشت حلزون شنوایی انجام می شود که در شکل زیر نشان داده شده است.
در این وسیله صدا از طریق میکروفون دریافت می شود و بعد از پردازش از طریق کویل به پردازشگر داخلی درون جمجمه فرستاده می شود. در نهایت ایمپالس های الکتریکی از طریق الکترودهای مربوطه به درون حلزون فرستاده می شوند و سبب دریافت صدا توسط بیمار می شود.
در قسمت پردازشگر، نویزهای محیطی به شدت کاهش می یابد و صدای گفتاری تقویت می شود که این عامل منجر به درک بهتر صدا در محیط های نویزی می شود و در ایمپلنت های ناکلئوس از سیستم SmartSound iQ بهره برده می شود که درک فوق العاده در تمام محیط های شنیداری برای بیمار فراهم می کند.
همچنین سیستم های کاشت حلزونی کوکلئار ناکلئوس قابلیت اتصال به وایرلس دارند که در سیستم CP800 و CP900 به وسیله دستیار راه دور به راحتی والدین می توانند مشکلات پروتوز را شناسایی و رفع کنند که در شکل زیر نشان داده شده است.
نمایی از پیشرفت محصولات کاشت حلزون کوکلئار ناکلئوس