تاریخ: 1402/02/23 نمایش: 181 مرتبه

حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401

      در آذر ماه 1401 کارگاه آموزشی آشنائی با جدیدترین محصول کمپانی Nucluse Cochlear (پردازشگر گفتاری N7SE) برای مدیران و ادیولوژیستهای محترم مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور، در شهر بیروت کشور لنان برگزار گردید. که عزیران با حضورشان در این کارگاه آموزشی، ضمن تبادل نظر و ارایه آخرین تجارب خود، با پردازشگر گفتاری جدید کمپانی (N7SE) و قابلیتهای آن نیز آشنا شدند.

ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای اساتید محترم، خوشحالیم که افتخار میزبانی بزرگوارن را در این برنامه داشته ایم.

این پردازشگر است قرار است به زودی در کشور عرضه گردد.

کد: 506
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط

  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
  • حضور مدیران مراکز کاشت حلزون شنوائی کشور در کارگاه آموزشی بیروت - لبنان - آذر 1401
DnnForge - LatestArticles
کمينه
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.
DnnForge - LatestArticles
کمينه
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.