تاریخ: 1402/02/23 نمایش: 71 مرتبه

سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر متصدی در کنگره بین المللی EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق - اردیبهشت 1402
سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر متصدی در کنگره بین المللی EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق - اردیبهشت 1402

      هفته گذشته استاد گرامی جناب آقای دکتر متصدی (ریاست محترم مرکز کاشت حلزون شنوائی تهران -امیراعلم) به عنوان مهمان ویژه و استاد سخنران در کنگره بین المللی  EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق حضور یافتند.

    سخنرانی ایشان (با موضوع: عمل جراحی سمعک کاشتنی BAHA) مورد استفاده و تحسین حضار قرار گرفت.

    برای آقای دکتر متصدی آرزوی سلامت و موفقیت روز افزون را داریم

کد: 507
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط

  • سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر متصدی در کنگره بین المللی EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق - اردیبهشت 1402
  • سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر متصدی در کنگره بین المللی EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق - اردیبهشت 1402
  • سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر متصدی در کنگره بین المللی EVELUTION.INDICATIONS, TECHNIQUE در اربیل عراق - اردیبهشت 1402
DnnForge - LatestArticles
کمينه
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.
DnnForge - LatestArticles
کمينه
قبل از انجام هر کاری شما باید تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.