تاریخ: 1395/07/01 نمایش: 2055 مرتبه

گروه علمی آموزشی شرکت سهند طب درمان
گروه علمی آموزشی شرکت سهند طب درمان
 
چگونه می توان مهارت حرف زدن کودک کاشت حلزون شده را به سطح کودک نرمال رساند؟
(اهمیت تنظیم پروتز کاشت حلزون شنوایی و برنامه های توانبخشی شنیداری در پیشرفت گفتار و زبان کودکان با کاشت حلزون شنوایی)
همواره میزان پیشرفت زبان و گفتار در بین متخصصین حوزه کاشت حلزون شنوایی و والدین این کودکان به عنوان یک چالش ذکر شده است. اما اگر بخواهیم عواملی که در میزان پیشرفت سیستم شنوایی و رشد گفتار و زبان را ذکر کنیم به شرح زیر خواهد بود:
- میزان محرومیت شنوایی کودک قبل از کاشت حلزون(1)
- میزان سلامت سیستم عصبی شنوایی کودک(2)
- سن کاشت حلزون شنوایی(1)
- میزان همکاری و مشارکت والدین کودک(3)
- حضور منظم در جلسات فیتینگ پروتز (تنظیم وسیله کاشت حلزون)(4)
- حضور منظم و استمرار جلسات توانبخشی شنوایی کودک(5)
خوشبختانه در ایران سن کاشت حلزون شنوایی و به طبع آن میزان محرومیت از شنوایی کاهش یافته است و به حد جهانی رسیده است(6). همچنین با پیشرفت نظام سلامت کشور و غربالگری شنوایی حین تولد نوزاد، سن تشخیص کم شنوایی و مداخله زودهنگام حتی به سن 9 ماه کاهش یافته است.
ازاینرو دو عامل که بسیار حائز اهمیت هستند بشرح زیر می باشد:
- حضور منظم در جلسات فیتینگ پروتز (تنظیم وسیله کاشت حلزون)
- حضور منظم و استمرار جلسات توانبخشی شنوایی کودک
حضور منظم در جلسات تنظیم پردازشگر کاشت حلزون منجر به دقیق ترین و مطلوب ترین صدا برای کودک می شود. حال وقتی که بهترین کیفیت و بلندی صدا برای کودک فراهم شود کودک از صدا لذت می برد و منجر به پیشرفت گفتار و زبان وی می شود(7). در مطالعات مختلفی که انجام شده است نشان داده اند که تنظیم مطلوب منجر به افزایش فعالیت کودک و مشارکت بیشتر وی در بحث های روزمره می شود که این امر درنهایت به پیشرفت بیشتر وی منجر می شود(8). ازاینرو والدین باید دقت داشته باشند طبق برنامه داده شده به آنها در جلسات فیتینگ حضور یابند.
سیستم شنوایی در انسان به عنوان مهم ترین حس بدن نقش بسیار مهمی در شکل گیری گفتار و زبان کودک دارد. وقتی کودکی با علائم کم شنوایی دیده شود لازم است بعد از تجویز تقویت کننده مناسب (سمعک/کاشت حلزون/سمعک های قابل کاشت BAHA) در جلسات توانبخشی شنیداری همچون کلاسهای تربیت شنیداری و گفتار درمانی شرکت کند. طبق بررسی های انجام شده مشخص شده است که حتی در صورت تشخیص زود هنگام ناشنوایی کودک و کاشت حلزون بموقع و با وجود تنظیم های دقیق و مناسب، اگر کودک در جلسات توانبخشی شنوایی شرکت نکند کودک نمی‌تواند از لحاظ گفتار و زبان رشد کند(9 و 10).
والدین گرامی دقت داشته باشید: حضور منظم و دقیق در جلسات تنظیم پردازشگر کاشت حلزون شنوایی و جلسات توانبخشی شنیداری به پیشرفت بسیار سریعتر گفتار و زبان کودکتان کمک می‌کند.
منابع:
1. Svirsky, Mario A., S-W. Teoh, and Heidi Neuburger. "Development of language and speech perception in congenitally, profoundly deaf children as a function of age at cochlear implantation." Audiology and Neurotology 9.4 (2004): 224-233.
2. Nadol, Joseph B. "Patterns of neural degeneration in the human cochlea and auditory nerve: implications for cochlear implantation." Otolaryngology--Head and Neck Surgery 117.3 (1997): 220-228.
3. DesJardin, Jean L., and Laurie S. Eisenberg. "Maternal contributions: Supporting language development in young children with cochlear implants."Ear and hearing 28.4 (2007): 456-469.
4. Smoorenburg, Guido F., Christina Willeboer, and Johannes E. van Dijk. "Speech perception in nucleus CI24M cochlear implant users with processor settings based on electrically evoked compound action potential thresholds."Audiology and Neurotology 7.6 (2002): 335-347.
5. Geers, Ann E. "Factors affecting the development of speech, language, and literacy in children with early cochlear implantation." Language, Speech, and Hearing Services in Schools 33.3 (2002): 172-183.
6 http://hoa-ir.com
7. Botros, Andrew, and Colleen Psarros. "Neural response telemetry reconsidered: I. The relevance of ECAP threshold profiles and scaled profiles to cochlear implant fitting." Ear and hearing 31.3 (2010): 367-379.
8. Faltys, Michael A., and Gerald E. Loeb. "Self-adjusting cochlear implant system and method for fitting same." U.S. Patent No. 6,157,861. 5 Dec. 2000.
9. Eisenberg, Laurie S. "Perceptual capabilities with the cochlear implant: implications for aural rehabilitation." Ear and hearing 6.3 (1985): 60S-69S.
10. Boothroyd, Arthur. "Adult aural rehabilitation: What is it and does it work?."Trends in Amplification 11.2 (2007): 63-71.
کد: 496
نویسنده خبر: مدیر سایت
 
تصاویر مرتبط

  • گروه علمی آموزشی شرکت سهند طب درمان